Serologia

Oznaczanie grup krwi w układzie ABO i Rh, przeciwciała odpornościowe oraz diagnostyka kiły.

Grupa krwi
Przeciwciała odpornościowe
Test BTA
Przeciwciała rozpracowywane przez RCKiK
WR (odczyn VDRL)