Hematologia i koagulologia

Morfologia z rozmazem automatycznym
Wzór odsetkowy krwinek białych
OB
Retikulocyty
Czas i wskaźnik protrombinowy (PT)
APTT
Fibrynogen
Antytrombina III
D-dimery
Eozynofile w wymazie z nosa
Krążący antykoagulant tocznia – LA