Katalog badań

Alergologia

Testy alergiczne z krwi (surowicy), wykonywane zarówno pojedynczo jak i w panelach.

Analityka

Badania moczu i kału.

Bakteriologia

Badania mikrobiologiczne

Biochemia

Oznaczanie poziomów enzymów, białek, elektrolitów i pierwiastków śladowych w osoczu krwi.

Hematologia i Koagulologia

Podstawowe badania elementów morfotycznych krwi i układu krzepnięcia.

Immunologia

Immunologia

Hormony

Hormony

Serologia

Serologia

Inne badania

Inne badania