Inne badania

Troponina T
NT pro-BNP
Kwas walproinowy
Karbamazepina
Apolipoproteina A
Apolipoproteina B
Składnik dopełniacza / C-3
Składnik dopełniacza / C-4
Kwas delta-aminolewulinowy
ASCA IgA
ASCA IgG
Bruceloza
LIsterioza
Glukagon
Białko – C
Białko – S
Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna
Amylaza trzustkowa w surowicy
HLA-B27
P/c przeciw retikulinie (ARA)
Fruktozamina
Erytropoetyna
Pyrylinks – D
Rtęć we krwi lub w moczu
Test Roma
Gastryna
Bar
Przeciwciała GAD
Prokalcytonina
Anty-Mullerian hormon /AMH/