Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa możliwość wykonania w trybie pilnym kolejnych badan:

Amimed Sp. z o.o.

05-200 Wołomin ul. Sikorskiego 29
NIP 125-00-29-838
Regon 010676971
KRS 0000269329

Lech Dołowy - prezes
Jolanta Dołowy - prokurent
tel. / fax: (0-22) 787-52-06
amimed@amimed.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Rejestr KIDL 2552
Rejestr NZOZ 14-02808