Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa możliwość wykonania w trybie pilnym kolejnych badan:

Wyszukaj badania

W polu poniżej wpisz nazwę lub fragment nazwy badania:

Serologia

Oznaczanie grup krwi w układzie ABO i Rh, przeciwciała odpornościowe oraz diagnostyka kiły.

Grupa krwi
Przeciwciała odpornościowe
Test BTA
Przeciwciała rozpracowywane przez RCKiK
WR (odczyn VDRL)