Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa możliwość wykonania w trybie pilnym kolejnych badan:

Wyszukaj badania

W polu poniżej wpisz nazwę lub fragment nazwy badania:

Hematologia i koagulologia

Podstawowe badania elementów morfotycznych krwi i układu krzepnięcia.

Morfologia z rozmazem automatycznym
Wzór odsetkowy krwinek białych
OB
Retikulocyty
Czas i wskaźnik protrombinowy (PT)
APTT
Fibrynogen
Antytrombina III
D-dimery
Eozynofile w wymazie z nosa
Krążący antykoagulant tocznia - LA