Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa możliwość wykonania w trybie pilnym kolejnych badan:

Wyszukaj badania

W polu poniżej wpisz nazwę lub fragment nazwy badania:

Biochemia

Oznaczanie poziomów enzymów, białek, elektrolitów i pierwiastków śladowych w osoczu krwi.

Fosfataza kwaśna całkowita
Fosfataza kwaśna i sterczowa
Kinaza kreatynowa
CK-MB
Antystreptolizyna ASO
Fosfataza alkaliczne / ALP
LDH
ALT / GPT
AST / GOT
GGTP
Bilirubina całkowita w surowicy
Bilirubina bezpośrednia w surowicy
Chlorki w surowicy lub w moczu
Cystatyna "C"
Albumina w surowicy
Białko całkowite
Ceruloplazmina
Elektroforeza białek
Wydalanie wapnia w stosunku do kreatyniny / FU
Kreatynina w surowicy lub w moczu
GFR - wyliczalny wskaźnik filtracji kłębuszkowej wg wzoru MDRD
Glukoza w surowicy
Hemoglobina glikozylowana
Homocysteina
Immunoglobulina A
Immunoglobulina G
Immunoglobulina M
Kwasy żółciowe w surowicy
Amylaza w surowicy lub w moczu
Lipaza w surowicy
Lipidogram (cholesterol + frakcje)
Cholesterol w surowicy
Cholesterol LDL
Cholesterol HDL
Trójglicerydy w surowicy
Lipidy całkowite
Mikroalbuminuria w moczu
RF - odczyn reumatoidalny ilościowo
Odczyn Waalera-Rosse
Transferyna
Białko C-reaktywne CRP (ilościowo)
Białko C-reaktywne ultraczułe
Koproporfiryny w moczu
Kwas moczowy w surowicy lub w moczu
Sód w surowicy lub w moczu
Potas w surowicy lub w moczu
Wapń w surowicy lub w moczu
Wapń zjonizowany w surowicy
Magnez w surowicy lub w moczu
Cynk w surowicy lub w moczu
Fosfor w surowicy lub w moczu
Lit w surowicy
Miedź w surowicy
Ołów we krwi pełnej
Żelazo w surowicy
UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza
TIBC - całkowita zdolność wiązania żelaza
Kwas foliowy
Witamina B12
Witamina D3 total
Digoksyna
Kwas walproinowy
Ferrytyna