Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa możliwość wykonania w trybie pilnym kolejnych badan:

Wyszukaj badania

W polu poniżej wpisz nazwę lub fragment nazwy badania:

Katalog badań

Badania wykonywane w Laboratoriach AMIMED podzielone są na kategorie:

Alergologia

Testy alergiczne z krwi (surowicy), wykonywane zarówno pojedynczo jak i w panelach.

Analityka

Badania moczu i kału.

Bakteriologia

Badania mikrobiologiczne

Biochemia

Oznaczanie poziomów enzymów, białek, elektrolitów i pierwiastków śladowych w osoczu krwi.

Hematologia i koagulologia

Podstawowe badania elementów morfotycznych krwi i układu krzepnięcia.

Immunologia

Immunologia

Serologia

Oznaczanie grup krwi w układzie ABO i Rh, przeciwciała odpornościowe oraz diagnostyka kiły.

Inne badania

Pozostałe badania niewyszczególnione w innych kategoriach.